Tanév végi beszámoló

2017-2018-as tanév

Balatonfüredi Fekete Speciális Általános Iskola

 

 1. Helyzetelemzés

 

A Balatonfüredi Fekete István Speciális Általános Iskolában enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek tanulnak. A Szakmai Alapdokumentumunk tartalmazza, hogy középsúlyos értelmi fogyatékos diákokat integrálni tudunk, amennyiben a gyermek közösségben oktatható, el tudja látni magát.

Tanulóink összevont osztályban tanulnak. Tanévet 20 tanulóval zártuk.

A kis létszám miatt tanulóink összevont osztályokban tanulnak.

 

 1. csoport

 1. csoport

 1. csoport

Osztályfőnök:

Szalainé Tóth Éva

Osztályfőnök:

Szekeres Sándor

Osztályfőnök:

Kötél-Kovács Csilla

Csoport összetétele:

1-2-3. évfolyam

Csoport összetétele:

4.csoport 5-6. évfolyam

Csoport összetétele:

7-8. évfolyam

Csoport létszáma: 5 fő

Csoport létszáma: 8 fő

Csoport létszáma: 7 fő

Bejáró tanulóin létszáma, település:

Balatonalmádi: 1 fő

Pécsely: 1 fő

Szentantalfa: 1 fő

Bejáró tanulóin létszáma, település:

Örvényes: 1 fő

Balatonakali: 1 fő

Balatonalmádi: 1 fő

Pécsely: 1 fő

Bejáró tanulóin létszáma, település:

Tihany: 1 fő

Dörgicse: 1 fő

Örvényes: 1 fő

Hátrányos helyzetű tanulók létszáma: 1 fő

Hátrányos helyzetű tanulók létszáma: 0 fő

Hátrányos helyzetű tanulók létszáma: 1 fő

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 2 fő

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 0 fő

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 1 fő

Tartós beteg: 2 fő

Tartós beteg: 1 fő

Tartós beteg: 0 fő

 

2018. január 3-án új tanuló érkezett iskolánkba az 5. évfolyamba Bayer Bettina, aki a Ligeti Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskolában folytatta tanulmányait magántanulóként. A szülők kérése alapján megpróbáljuk a kislányt osztályközösségben oktatni. Nagyon le van maradva tanulmányilag a korosztályához képest. Súlyos magatartási problémák is jelentkeznek nála, ezért gyermekpszichiátriai vizsgálatra vitte édesanyja, ahol azt tanácsolták, és mi, gyógypedagógusok is azon a véleményen voltunk, hogy jobb Bettinának és az iskola közösségének az, ha a kislány magántanulóként folytatja tanulmányait. Heti 13 óra foglalkozást nyújtunk a gyermeknek, mely tanórai foglalkozást és fejlesztést is tartalmaz.

 

Szakos ellátottságunk 100%-os.

A délelőtti és a délutáni munkát 1 gyógypedagógiai asszisztens segíti.

2017. szeptembertől utazó gyógypedagógusi hálózat működik intézményünkben.

 • Tanulásban akadályozottak pedagógiája szak: 4 fő

 • Értelmileg akadályozottak pedagógiája szak: 1 fő

 • Oligofrén pedagógia – pszichopedagógia szak: 2 fő

 • Gyógypedagógus – logopédia szak, angol – kémia szak: 1 fő

 • Oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szak: 1 fő

 • Oligofrénpadagógia-szurdopedagógia szak: 1 fő

 • Gyógypedagóus-logopédia szakos tanár: 1 fő

 

Tanév során, 2018. április 16-tól kolléganőnk szülési szabadságát tölti. A 7-8. osztályosoknál ezáltal személyi változás történt. Állását a Balatonfüredi Tankerületi Központ meghirdette, de nem volt jelentkező, ezért feladatait Hajdúné Babos Katalin vette át.

 

2017 augusztusában utazó gyógypedagógiai hálózat alakult, munkaközösségi beszámolót csatoljuk az éves beszámolóhoz.

 

 1. Tárgyi feltételek

 

Épületünk kisméretű, három tanteremmel, egy kicsi tanárival és egy kis fejlesztő szobával rendelkezik. Frissen felújított, részben akadálymentesített épület. Intézményünk otthonos, családias, barátságos, tiszta, esztétikus. Új intézmény lévén a bútorzat jó állapotban van. Szükség lenne még több tanteremre, helyiségre. Igazgató iroda nincs.

Eszköztárolásra, raktározásra helyünk nincs. Nem rendelkezünk kémia, fizika kísérleti, biológiai szemléltető eszközökkel, térképekkel.

Utazó gyógypedagógusok számára csak egy szekrényt tudunk biztosítani a fejlesztő eszközök, játékok tárolására.

Testnevelés órák helyszínei nem kielégítően megoldottak, másik iskolától függ a tornaórák ideje és helye. Nincs tornaszobánk.

Két interaktív táblával rendelkezünk, számítógép parkunk nagyrésze elavult. Fejlesztő eszköz állományunk az átlaghoz képest elfogadható. Bővülő könyvállományunk elhelyezése nehéz.

 

 1. A pedagógus-életpályamodellből adódó feladatok

 

Beiskoláztatás

Az iskola beiskolázási tervének kibővítése (az utazó gyógypedagógusokkal) elkészült.

2017/2018-as tanévben a következő kollégák jelentkeznek továbbképzésre:

 • Steierleinné Nagy Tünde SINDELAR (Sindelar – Zsoldos program 1.) - 30 óra

 • Kötél – Kovács Csilla – HRG

 • Litkey Eszter – HRG, Mediációs lehetőségek az iskola életében 40 órás

 • Juhos Anna –  Mediációs lehetőségek az iskola életében 40 óra, Szenvedélyek rabságában és krízisek , Viselkedési és lelki zavarok gyermek és serdülőkorban 60 órás

 • Hajdúné Babos Katalin, Zsille Vanessa, Szalainé Tóth Éva, Kötél – Kovács Csilla, Litkey Eszter, Juhos Anna: „Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz” 30 kredit

 • - Szalainé Tóth Éva Kihívást jelentő viselkedések befolyásolásának lehetőségei és technikái

 

4.Tanulmányi eredmények

 

Tantárgy

 1. évfolyam

 1.  

évfolyam

4.

csoport

5.

évfolyam

6.

évfolyam

7.

évfolyam

 1.  

évfolyam

magatartás

3.5

2.5

4

3.4

3

4

4

szorgalom

4

3

4

3.6

4

3.5

4

magyar nyelvtan

3

2

4

3

5

4.1

2

magyar irodalom

3.5

2.5

5

3.2

5

3.5

3

etika/hit- és erköcstan

5

4.5

 

4.5/4.3

5

4.5/5

5

matematika

4

2.5

4

3

5

3.3

2

környezet

4

3.5

4

 

 

 

 

technika

5

4

4

4.6

5

4.6

3

rajz

5

3.5

3

4.4

5

4.3

4

testnevelés

5

4

5

4.4

4

4.8

4

informatika

 

4.5

 

4.8

5

4.6

5

ének-zene

4.5

4.5

4

4.8

5

4.5

4

történelem

 

 

 

3.4

4

3.8

4

term. ism.

 

 

 

3.6

4

3.8

4

hon-és népismeret

 

 

 

3.6

 

 

 

angol

 

 

 

 

 

4.5

4

földrajz

 

 

 

 

4

3.8

4

 

 

átlagok

2. évf.

3.évf.

4.csop.

5.évf.

6.évf.

7.évf.

8.évf.

tanulmányi átlag

magatartás

és

szorgalom nélkül

4.4

3.6

4.1

3.96

4.6

4.2

3.7

tanulmányi

átlag

magatartás

és

szorgalom,

készségtantárgyak

nélkül

4.1

3.25

4.3

3.7

4.6

4

3.6

 

 

Az első évfolyamon szöveges értékelést kapott a gyermek. Írásból fejlesztésre szorul, a többi tantárgy anyagát megfelelően teljesítette.

Minden tanulónk teljesítette a tantárgyi követelményeket. A tanulmányi átlagok azt mutatják, hogy a magyar irodalom, nyelvtan, matematika tantárgy anyagának elsajátítása volt nehéz számukra.

Nagyon magas a követelmény, sok a tananyag, magas a heti óraszám, ami túlterheltséget okoz. A gyerekek nem tudnak kikapcsolódni a délelőtti és a délutáni munka között. Nincs lehetőség az anyagok begyakorlására, csaknem minden órán új anyagot kell venni ahhoz, hogy az anyaggal végezni tudjunk.

 

 

A gyerekek képessége, munkához való viszonya nagyon eltérő. Azok a tanulók, akik otthon is kapnak szülői támogatást, segítséget iskolai munkájukhoz, ők eredményesebben teljesítik a tantárgyi követelményeket. Nagyon fontos a szülők következetes nevelése, és a szülői számonkérésnek nagy szerepe van a gyerekek tanulmányi eredményében.

A pedagógusok beszámolóit csatoljuk.

 

 

Iskolánkba 2018. január 3-án érkezett 5. osztályos tanuló osztályozó vizsgát tett 2018. június 18-án.

 

Tantárgy

Elért eredmény

magyar nyelvtan

2

magyar irodalom

1

történelem

3

matematika

1

természetismeret

1

hon- és népismeret

2

 

Mivel három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, augusztusban javítóvizsgát tehet.

 

Jutalmazások, büntetések száma

 

 

Igazgatói

Osztályfőnöki

Szaktanári

Dicséretek

0

13

9

Figyelmeztetések

3

6

3

Intések

1

4

0

Rovók

0

0

0

 

A tanév elején három súlyos magatartási probléma jelentkezett iskolánkban. Az érintett gyerekek szüleit behívtuk iskolánkba egy esetmegbeszélésre, ahol föltártuk a jelentkező problémákat. Megegyezés született arról, hogy mit kell a gyermeknek, szülőknek vállalnia ahhoz, hogy az ilyen jellegű problémákat kiküszöbölhessük.

 

 

 1. Továbbtanulás, pályaorientáció

 

Egy nyolcadikos tanulónk van az idei tanévben.

Az idei évben pályaorientációs napot szerveztünk a 7-8.-os tanulóknak, melyre meghívtuk a következő iskolák képviselőit.

 

A gyerekek valamint a szülők körében nagyon népszerű volt ez a nap, sikeresnek bizonyult a tájékoztatás.

A szülők aggodalma az, hogy nincs megfelelő továbbtanulási lehetőségük gyermekeiknek. Egy-két iskola van, ahol ők tovább tudnak tanulni. Nehezített számukra az is, hogy nincs megfelelő kollégium, vagy az iskola messze van, és nem tudnak minden nap bejárni a gyerekek az adott intézménybe. Sok szülő nem szívesen adná 8. osztály elvégzése után gyermekét kollégiumba. Másik probléma, hogy kevés képesítésből lehet csak választani!

A nyolcadikos tanulónk a tapolcai Szász Márton Iskolában folytatja tanulmányait. Ebbe az iskolába felvételt nyert.

 

 1. Tanulók felzárkóztatása

A diákjaink heti rendszerességgel órarend szerinti habilitációs, rehabilitációs foglalkozáson vesznek részt, a 2011. CXC. Köznevelési Törvényben meghatározott óraszámnak megfelelően. Ezeken az órákon egyéni vagy kiscsoportos fejlesztés történik.

A kollégák a Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményét figyelembe véve készítik el a tanulók fejlesztési tervét.

Hasznosak és fontosak ezek az órák, hiszen itt a cél az egyéni megsegítés megvalósítása, az egyén képességeinek, készségeinek figyelembe vételével.

 

 1. Gyógytestnevelés

Gyógytestnevelésre iskolánkból egy tanuló jár heti két alkalommal. A szülők viszik erre a foglalkozásra gyermeküket.

A pedagógusok fontosnak tartják ezt a jellegű foglalkozást, ugyanakkor szembetűnő eredmény még nem mutatkozott.

 

 1. Pályázatokon, versenyeken való részvétel, tehetséggondozás

 

Az idei tanévben is bekapcsolódtunk a Kalandos verseny című szövegértési pályázatba.

Részt vevő tanulók 7. osztályosok:

 • Kiss Dominik

 • Kántás Zsófia

 • Tóth Brigitta

 • Gál Márton

 

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Versenyen vesz részt két hetedikes tanuló havi rendszerességgel:

 • Gál Márton magyar nyelv-irodalom

 • Horváth Martin történelemből

 

Erdők hete pályázaton mindhárom csoport részt vett. A gyerekek jutalma, egy budapesti kirándulás volt, melyen a hetedik, nyolcadikos tanulók részt is vettek.

 

Eötvös Loránd Általános Iskola Mikulás pályázatot hirdetett, melyre az alsó tagozatos tanulók készítettek egy szép pályamunkát, különdíjat kaptak.

 

Pusztaszabolcsi Agrár Zrt rajzpályázata fecskék vándorlása témakörben. Részt vettek 1-3. osztályosok.

 

Kiskarácsony komplex tanulmányi vetélkedőn vett részt Horváth Dominik 2. osztályos, Salamon Richárd, Rompos Zsolt 3. osztályos tanulók. Ők 400 gyerekből, 100 csoportból 8. helyezést értek el.

 

Szabó Magda országos irodalmi csapatversenybe Kiss Dominik, Kántás Zsófia, Tóth Brigitta, Gál Márton 7. osztályos tanulók kapcsolódott be. 7. helyezést értek el.

 

Karácsonyra várva pályázaton Horváth Martin, Márton Noémi, Tóth Brigitta 7. osztályos, László Gergely 8. osztályos tanulók vettek részt. 31 csoportból 11. helyezést értünk el.

 

Cargill Zrt jóvoltából a Balatonfüredi Szabadidő Központban sportfoglalkozáson vettek részt tanulóink. Értékes ajándékokat kaptak a gyerekek. Ezen a programon az 1-2-3. valamint 7-8. osztályos tanulók vettek részt.

 

Tavaszébresztő Országos Rajzpályázaton Tóth Brigitta 7. osztályos tanuló indult.

 

Nagykőrös a 650 éves város rajzpályázatára Kántás Zsófia és Horváth Martin 7. osztályos tanulók alkotása került beküldésre.

 

Madarak és fák napja pályázatra Horváth Dominik, Salamon Richárd, Csereklyei Szabolcs, Kiss Dominik, Márton Noémi, Tóth Brigitta, Kántás Zsófia, Horváth Martin, Gál Márton, László Gergő munkáit neveztük be. Itt Kiss Dominik 7. osztályos tanuló különdíjban részesült.

 

Keltegető csapatversenybe 2. 3. osztályos gyerekek kapcsolódtak be.

 

Füred-köszöntőn Salamon Richárd 3. osztályos, Vadász Patrik 5. osztályos, Csereklyei Szabolcs 6. osztályos tanulók képviselték intézményünket.

 

Úszásoktatáson 5 alkalommal voltak a diákjaink.

 

 

 1. Tanórán kívüli tevékenységek

 

Reformkori szavalóverseny   

Kántás Zsófia, Gál Márton 7. osztály

Fut a Füred     

Takács Ádám, Vadász Patrik 5. osztály

Filharmónia rendezvénysorozat

7. 8. osztály

Pegazus bábszínház   

1.2.3.  4. csoport, 5. 6. osztály

„Európai Mézes Reggeli program

iskola

Magyar népmese napja (Lipták Gábor Városi Könyvtár)

1. 2. 3. osztály, 4. cs. 5. 6. osztály

Mesekastély színházi előadás

5-6. osztály

Lóczy- barlang Mikulás napi program

1. 2. 3. osztály, 4. cs. 5. 6. osztály

Diáksport Nap

iskola

Papírgyűjtés

iskola

Október 6-ai városi ünnepség

felső tagozat

Zene világnapja

iskola

Állatok világnapja

iskola

Október 23-i ünnepség

7-8.osztály

Egészség Nap

iskola

Mikulás ünnepség

Dr. Szalai Gábor támogatásával

iskola

Karácsonyi vásár

iskola

Karácsonyi ünnepség

Karácsonyi ajándékok Poller Gyöngyvér közbenjárásával

iskola

Magyar Kultúra Napja koszorúzás

 

felsősök

A Pál utcai fiúk vándorkiállítás megtekintése

 

7-8. osztály

Anne Frank vándorkiállítás

 

7-8. osztály

Vitorlázás

felső tagozat

Fekete István Nap

iskola

 

 1. Projekt

 

Az idei évben először építettük be iskolai életünkbe a projektet, mint oktatási módszert. A Balaton témakört választottuk az első félév feladatának. A téma fő pontjainak kidolgozásában Szalainé Tóth Éva, Kötél – Kovács Csilla és Litkey Eszter vett részt. Minden pedagógus a saját egyéniségének, ízlésének megfelelően tanórákon foglalkozott az adott témával. Technika órákon varrtak a gyerekek, mozaik képet készítettek, írisz technikával dolgoztak, informatika órán kereső/ gyűjtő munkát végeztek a Balatonról, élővilágáról. Énekórákon balatoni dalokat tanultak, irodalom órákon Balatonhoz kapcsolódó mondákat ismertek meg. Környezetismeret órán tanultak a gyerekek környezetünk megóvásáról, védelméről. Kiemelt helyen szerepelt a programok közül a vitorlázás.

Egyöntetű véleményünk az, hogy a projekt jól sikerült, változatosak voltak a programok. Ez a témakör közel állt a gyerekekhez, elméleti és gyakorlati tudást is szereztek általa. A diákok visszajelzése szintén pozitív volt.

A második félévben szintén projektoktatás folyt iskolánkban, a balatoni madarak megismerésére fordítottunk figyelmet. A projektfelelős Szekeres Sándor és Hajdúné Babos Katalin volt. Meglátogattuk a Bodorkát, ahol az ott dolgozó kolléganő előadást tartott tanulóinknak a balatoni madarakról.

A Balatoni Hajózás ZRT-vel is felvettük a kapcsolatot, egy órás hajókázáson vettek részt a gyerekek, ahol szintén a balatoni madarakkal kapcsolatosan hallgathattak meg előadást.

Tanórákon is foglalkoztunk a balatoni témakörrel. Balaton keletkezéséről olvastunk irodalom órán, informatika órán prezentációt készíztettek a tanulók, angol órán a tanult szavak segítségével kis könyvecskét állítottak össze. Technika órákon varrtak, balatoni képet készítettek, írisz technikával dolgoztak, Környezetismereti órán képeket gyűjtöttek a Balaton környékén élő madarakról. Sétálni voltak az alsós gyerekek, ahol megfigyelték az itt élő madarakat. Természetről szóló filmet néztek meg.

 

 1. Az intézmény külső kapcsolatai

 

 • iskolarendőr

 • DADA órák - Szekeres Kornél: Évszakok veszélyei, magántulajdon védelme) A témák kiválasztása során Szekeres Kornél Úr a pedagógusok véleményét is kikérte. Az előadás témáit a gyerekek a mindennapi életükbe be tudják illeszteni. Fontosak ezek az előadások, hiszen ezek segítségével a tanulók ismeretit bővülnek, megszilárdulnak.

 • iskolaorvos

 • védőnő

 • iskolafogorvos – évenként két alkalommal szűri a gyerekeket

 • Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központ

 • Lipták Gábor Városi Könyvtár (vándorkiállítások megtekintése, könyvtári foglalkozásokon való részvétel)

 • Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

 

 1. Gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok

Az osztályfőnökök szorosan együttműködnek az ifjúság – és gyermekvédelmi felelőssel. Az ifjúságvédelmi felelős havi rendszerességgel kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal. Minden hónap elején esetmegbeszélést tartanak. Szükség esetén telefonon vagy személyesen is felveszi a kapcsolatot a szolgálattal.

 

 1. Szülőkkel való kapcsolattartás

 

A szülőkkel a szülői értekezleteken, fogadóórákon, üzenő füzeteken, telefonon keresztül tartjuk a kapcsolatot. A szülők többsége részt vesz a fogadóórákon, szülői értekezleteken.

Az alsós gyermekeknél napi rendszerességgel tudunk a diákok szüleivel beszélni. A szülők igénylik is ezt a találkozást.

Probléma esetén egyéni megbeszélés történik.

Kis iskola révén nagyon jó a kapcsolatunk a szülőkkel. Őszintén beszélnek gondjaikról, nehézségeikről velünk. Elfogadják véleményünket, javaslatainkat, azokat igyekeznek megfogadni, betartani.

 

 1. Szülői elégedettség iskolánkkal kapcsolatban

 

Iskolánkban 19 tanuló tanul. 17 szülőtől kaptuk vissza a kiadott felmérő lapot.

 

 

Igen

Részben

Nem

Ismeri-e az iskola célját és programját?

16

0

1

Elégedett-e az iskolai programokkal?

16

1

0

Elégedett-e az iskola beruházásával?

15

2

0

Elégedett-e gyermeke osztályának létszámával?

15

1

1

Elégedett-e gyermeke iskolai étkeztetésével?

10

6

1

Elégedett-e az iskola tisztaságával?

17

0

0

Elégedett-e gyermekéről való informálódás lehetőségeivel?

14

3

0

Elégedett-e gyermek tanáraival?

17

0

0

Elégedett-e az igazgatóval?

17

0

0

Elégedett-e az iskolatitkárral?

15

0

2

Elégedett-e a technikai dolgozókkal?

14

0

3

Elégedett-e az iskola nevelőmunkájával?

17

0

0

Elégedett-e a pénteki komplex szabadidős foglakozásokkal?

15

1

1

Elégedett-e a tanárok fegyelmezési módszerével?

13

3

1

Úgy érzi, hogy gyermeke szereti az iskolát?

15

1

1

Úgy véli, hogy meghallgatják véleményét a gyermekét érintő kérdésekben?

17

0

0

Azt tapasztalja, hogy szívesen látják az iskolában?

16

0

1

Udvariasak, segítőkészek az iskolában a nem tanár dolgozók?

13

1

3

Az iskolában tanult értékek megegyeznek-e az otthoniakkal?

15

2

0

Továbbtanulás szempontjából eredményesnek gondolja az iskolát?

11

3

3

Általában elégedett az iskolával?

17

0

0

 

 

A „nem” oszlopba azokat a mérőlapokat soroltuk, amelyekre nem kaptunk választ, nem volt vélemény. Konkrét nemleges választ senki nem írt.

A szülőknek a legtöbb elégedetlensége az iskolai étkeztetéssel és a továbbtanulással van. Kevés lehetőségük van a diákoknak megfelelő intézményben tovább tanulniuk, nehezebb a kollégiumi ellátás biztosítása.

A 21 kérdésből 6-ra 100%-os pozitív választ kaptunk.

 

Jó érzés volt feldolgozni a kérdőíveket, érdemes dolgoznunk és áldozatot hoznunk.

A felmérések alapján iskolánk szerkezete, működése megfelelő, a már meglévő szokások, módszerek megőrzendők és tovább fejlesztendők. A fejlődésünk irányát a meglévő irányvonalak határozhatják meg a jövőben is!

 

 

 

Balatonfüred, 2018. június 19.                    Hajdúné Babos Katalin